Konferencie a semináre, na ktorých sa podielalo SC AICT