Zahraničné cesty

ďalšie

Slovensko je so Srbskom previazané bohatými kultúrnymi a personálnymi vzťahmi. Katedra slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade v Roku slovenského divadla požiadala o prednášky dve členky SC AICT, teatrologičku a estetičku Dagmar Inštitorisovú a muzikologičku a opernú historičku Michaelu Mojžišovú.

Plzeňský festival Divadlo je každý rok výbornou príležitosťou vidieť vybrané svetové inscenácie v relatívne blízkosti Slovenska.

V polovici septembra sa v Plzni bez výraznejších obmedzení a za veľkého diváckeho záujmu uskutočnil 29. ročník medzinárodného festivalu Divadlo.