Zahraničné cesty

ďalšie

Provensálske mesto Avignon sa každé leto stáva centrom európskej i svetovej divadelnej kultúry, kde sa priamo pod holým nebom, v divadelných i nedivadelných priestoroch či sakrálnych stavbách takmer počas celého mesiaca júl odohrávajú stovky divadelných predstavení, performancií, pouličných šou a ďalších sprievodných podujatí, vrátane debatných panelov, diskusií s tvorcami i filmových premietaní.

Slovensko je so Srbskom previazané bohatými kultúrnymi a personálnymi vzťahmi. Katedra slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade v Roku slovenského divadla požiadala o prednášky dve členky SC AICT, teatrologičku a estetičku Dagmar Inštitorisovú a muzikologičku a opernú historičku Michaelu Mojžišovú.

Plzeňský festival Divadlo je každý rok výbornou príležitosťou vidieť vybrané svetové inscenácie v relatívne blízkosti Slovenska.