Skip to main content

V Belehrade o slovenskom divadle

Vytlačiť

Slovensko je so Srbskom previazané bohatými kultúrnymi a personálnymi vzťahmi. Oba motívy sa spojili v záujme Katedry slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade, ktorá v Roku slovenského divadla požiadala o prednášky dve členky SC AICT, teatrologičku a estetičku Dagmar Inštitorisovú a muzikologičku a opernú historičku Michaelu Mojžišovú. Ako mnoho iných akcií, aj táto musela byť pre pandémiu presunutá a napokon sa uskutočnila až 27. októbra 2021.

Dagmar Inštitorisová v prednáške s názvom 100 rokov Milana Rastislava Štefánika (medzi umením a marketingom) priblížila auditóriu vnímanie a prezentovanie tejto mnohodimenzionálnej osobnosti v dramatickom umení naprieč spoločensky a politickým búrlivým 20. storočím. Michaela Mojžišová vo svojom bloku nazvanom Tŕnistá cesta k slovenskej národnej opere predstavila kľúčových skladateľov a diela slovenskej opernej tvorby, aj ich osudové peripetie spojené s náročným budovaním profesionality či s bojom proti ideologickej cenzúre.

Napriek zhoršujúcej sa situácii na Slovensku i v Srbsku sa podujatie podarilo realizovať v „live“ podobe, za bohatého záujmu študentov i pedagógov katedry. O týchto prednáškach na Belehradskej univerzite vyšiel aj krátky článok v časopise Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Náš čas : www.ukf.sk/images/nascas/NC2021-5web.pdf

 

 

Cesty členiek SC AICT financoval z verejných zdrojov FPU v rámci grantu zahraničné kontakty SC AICT.