Skip to main content

V dňoch 26. septembra -1. októbra 2016 sa v Belehrade uskutočnil 28. kongres AICT-IATC spojený s medzinárodným festivalom Bitef. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov pripravila pre divákov Bitefu dvojdňovú odbornú konferenciu, odovzdala ocenenie Thalia Prize divadelnému umelcovi a kritikovi Femi Osofisanovi, vo štvrtok 29. septembra zástupcovia jednotlivých národných sekcií zvolili nových (aj staronových) reprezentantov.

Uverejňujeme list Zuzany Uličianskej, garantky cien Dosky, ktorý vznikol krátko po ich 21. ročníku.

Slovenské centrum AICT druhýkrát odovzdalo ocenenie - Cenu SC AICT. Snaží sa ňou upozorniť na ľudí, ktorí urolbili pre slovenské divadlo množstvo práce, no keďže nestoja priamo na javisku, nevenuje sa ich práci mediálna pozornosť.

Cenu SC AICT v roku 2016 udelili prekladateľke Michaele Jurovskej. Autorkou ocenenia je výtvarníčka Markéta Plachá. Cenu odovzdala prekladateľka Miroslava Vallová.

Jedinečný projekt Monitoring divadiel na Slovensku nezískal pre rok 2016 podporu od Fondu na podporu umenia. Preto počas tohto kalendárneho roka nemôžeme zabezpečiť vznik recenzií.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba nepodpísal ďalšiu zmluvu na získanie pridelených dotácií divadlu, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Po Divadle Štúdio tanca je to Bábkové divadlo na Rázcestí. SC AICT so znepokojením sleduje situáciu a poslalo otvorený podporný list riaditeľke BDnR Ivete Škripkovej.

3. augusta 2015 vydalo Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica vyhlásenie, že ruší festival Dni tanca pre vás a sú ohrozené aj ďalšie jeho aktivity. Dôvodom je, že sa predseda BBSK Marian Kotleba rozhodol nepodpísať zmluvy na dotácie, ktoré divadlo získalo od MKSR. SC AICT v tejto súvislosti napísalo predsedovi BBSK otvorený list.

EFFE (Európa pre festivaly – festivaly pre Európu) je pilotný projekt Európskej komisie, ktorý slúži ako európska platforma pre festivaly v oblasti kultúry. Projekt iniciovala Asociácia európskych festivalov (EFA), organizácia združujúca festivaly v celej Európe.

Členky výboru SC AICT Dária F. Fehérová a Zuzana Uličianska sa v októbri 2014 zúčastnili na celosvetovom kongrese Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT-IATC. Podstatnou súčasťou kongresu bolo sympózium na tému Profesia kritika v ére internetu.