Skip to main content

Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT, www.aict.sk) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť aj na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov.

V roku 2018 je oceneným prof. PhDr.Vladimír Štefko, CSc., renomovaný znalec súčasného divadla a divadelnej histórie, ktorý pôsobil ako redaktor umenovedných a kultúrnych periodík (Javisko, Nové slovo, Dialóg), spolupracoval s Národným osvetovým centrum. Je autorom viacerých odborných publikácií, publikuje kritiky, recenzie a štúdie z dejín divadla v odborných časopisoch a dennej tlači, veľa rokov pedagogicky pôsobil na Katedre divadelnej vedy VŠMU. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrologickej obce, ktorý výrazne ovplyvnil nielen celé generácie študentov divadelnej kritiky, ale i hercov, režisérov či scénografov. Viedol autorský kolektív významnej publikácie o slovenskom divadle Dejiny slovenského divadla I., ktorú vydá Divadelný ústav tento rok, rovnako stojí na čele autorského kolektívu zabezpečujúceho pokračovanie tohto projektu – Dejiny slovenského divadla II. Cena bola udelená v rámci ceremoniálu Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2018, ktorý sa konal v nedeľu 7. októbra v historickej budove SND.

 

Dňa 6. septembra 2018 bol vyhlásený XVII. ročník Európskej ceny za divadlo (Europe Theatre Prize, ETP) a XV. ročník Európskej ceny za divadelné reality (Europe Prize Theatrical Realities), ktoré sa budú konať od 13. až 17. novembra 2018 v Petrohrade. Súbežne prebiehajúce podujatia sprostredkujú účastníkom jedinečnú príležitosť spoznať ocenených umelcov a ich prístup k divadlu.

V utorok 5. decembra od 16.00 vás pozývame do Štúdia 12 na Jakubovom námestí v Bratislave. Vítaní sú študenti stredných a vysokých škôl umeleckého, estetického, literárneho a žurnalistického zamerania, divadelní kritici, redaktori kultúrnych rubrík printových aj internetových médií, ale tiež širšia verejnosť so záujmom o divadlo, tanec a ich reflexiu.

Sezóna v divadlách sa skončila. Aká bola? Aj túto otázku si kládli účastníci a účastníčky Kritickej platformy o divadelnej sezóne 2016/2017 počas 13. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Festival diskusiu pripravil v spolupráci so Slovenským centrom AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) a Asociáciou súčasného divadla, ktorá organizuje anketu DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny). Spoločne sa pokúsili pomenovať vrcholy i pády práve sa končiacej divadelnej sezóny na Slovensku.

V utorok 4. apríla od 15.30 vás pozývame do Seminárnej sály Univerzitnej knižnice. Vítaní sú študenti stredných a vysokých škôl umeleckého, estetického, literárneho a žurnalistického zamerania, divadelní kritici, redaktori kultúrnych rubrík printových aj internetových médií, ale tiež širšia verejnosť so záujmom o divadlo a divadelnú reflexiu. Ako môže napovedať už názov prednášky „Prima la musica, poi le parole (?)“, budeme sa na nej nielen rozprávať, ale zaznie aj viacero hudobných ukážok.