Skip to main content

Sezóna v divadlách sa skončila. Aká bola? Aj túto otázku si kládli účastníci a účastníčky Kritickej platformy o divadelnej sezóne 2016/2017 počas 13. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Festival diskusiu pripravil v spolupráci so Slovenským centrom AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) a Asociáciou súčasného divadla, ktorá organizuje anketu DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny). Spoločne sa pokúsili pomenovať vrcholy i pády práve sa končiacej divadelnej sezóny na Slovensku.

V utorok 4. apríla od 15.30 vás pozývame do Seminárnej sály Univerzitnej knižnice. Vítaní sú študenti stredných a vysokých škôl umeleckého, estetického, literárneho a žurnalistického zamerania, divadelní kritici, redaktori kultúrnych rubrík printových aj internetových médií, ale tiež širšia verejnosť so záujmom o divadlo a divadelnú reflexiu. Ako môže napovedať už názov prednášky „Prima la musica, poi le parole (?)“, budeme sa na nej nielen rozprávať, ale zaznie aj viacero hudobných ukážok.

Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík

V dňoch 26. septembra -1. októbra 2016 sa v Belehrade uskutočnil 28. kongres AICT-IATC spojený s medzinárodným festivalom Bitef. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov pripravila pre divákov Bitefu dvojdňovú odbornú konferenciu, odovzdala ocenenie Thalia Prize divadelnému umelcovi a kritikovi Femi Osofisanovi, vo štvrtok 29. septembra zástupcovia jednotlivých národných sekcií zvolili nových (aj staronových) reprezentantov.

Uverejňujeme list Zuzany Uličianskej, garantky cien Dosky, ktorý vznikol krátko po ich 21. ročníku.

Slovenské centrum AICT druhýkrát odovzdalo ocenenie - Cenu SC AICT. Snaží sa ňou upozorniť na ľudí, ktorí urolbili pre slovenské divadlo množstvo práce, no keďže nestoja priamo na javisku, nevenuje sa ich práci mediálna pozornosť.

Cenu SC AICT v roku 2016 udelili prekladateľke Michaele Jurovskej. Autorkou ocenenia je výtvarníčka Markéta Plachá. Cenu odovzdala prekladateľka Miroslava Vallová.

Jedinečný projekt Monitoring divadiel na Slovensku nezískal pre rok 2016 podporu od Fondu na podporu umenia. Preto počas tohto kalendárneho roka nemôžeme zabezpečiť vznik recenzií.