Skip to main content

Vrcholné podujatie svetových divadelných kritikov sa uskutočnilo v spolupráci s Európskou cenou za divadlo (Premio Europa per il Teatro), ktorá prebiehala v Petrohrade od 13. do 17. novembra 2018.

29. kongres AICT/IATC ponúkol členom asociácie ale aj ostatným hosťom ETP bohatý program. Hneď v prvý deň sa v petrohradskom Dome akťora im. K. S. Stanislavskogo konala konferencia na aktuálnu tému Performing Arts: Freedom and/(in)Tolerance („Performatívne umenia: Sloboda a/(in)Tolerancia). V rámci nej pred medzinárodným publikom vystúpila Zuzana Uličianska, divadelná kritička a predsedníčka Slovenského centra AICT, s príspevkom Minulosť je pred nami.

 

Európska cena za divadlo (Premio Europa per il Teatro), vyhlásená za hlavnú iniciatívu Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 a v rámci nej sa konajúca Európska cena za divadelné reality, sa po siedmich rokoch vrátili do Petrohradu, kde sa konali od 13. do 17. novembra. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tentokrát sa porota rozhodla udeliť prestížne divadelné ocenenia výrazným osobnostiam a súborom európskeho divadla jednak za originalitu ich poetiky, ale predovšetkým za prínos divadelnej tvorby súčasnej spoločnosti.

Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT, www.aict.sk) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť aj na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov.

V roku 2018 je oceneným prof. PhDr.Vladimír Štefko, CSc., renomovaný znalec súčasného divadla a divadelnej histórie, ktorý pôsobil ako redaktor umenovedných a kultúrnych periodík (Javisko, Nové slovo, Dialóg), spolupracoval s Národným osvetovým centrum. Je autorom viacerých odborných publikácií, publikuje kritiky, recenzie a štúdie z dejín divadla v odborných časopisoch a dennej tlači, veľa rokov pedagogicky pôsobil na Katedre divadelnej vedy VŠMU. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrologickej obce, ktorý výrazne ovplyvnil nielen celé generácie študentov divadelnej kritiky, ale i hercov, režisérov či scénografov. Viedol autorský kolektív významnej publikácie o slovenskom divadle Dejiny slovenského divadla I., ktorú vydá Divadelný ústav tento rok, rovnako stojí na čele autorského kolektívu zabezpečujúceho pokračovanie tohto projektu – Dejiny slovenského divadla II. Cena bola udelená v rámci ceremoniálu Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2018, ktorý sa konal v nedeľu 7. októbra v historickej budove SND.

 

Dňa 6. septembra 2018 bol vyhlásený XVII. ročník Európskej ceny za divadlo (Europe Theatre Prize, ETP) a XV. ročník Európskej ceny za divadelné reality (Europe Prize Theatrical Realities), ktoré sa budú konať od 13. až 17. novembra 2018 v Petrohrade. Súbežne prebiehajúce podujatia sprostredkujú účastníkom jedinečnú príležitosť spoznať ocenených umelcov a ich prístup k divadlu.

V utorok 5. decembra od 16.00 vás pozývame do Štúdia 12 na Jakubovom námestí v Bratislave. Vítaní sú študenti stredných a vysokých škôl umeleckého, estetického, literárneho a žurnalistického zamerania, divadelní kritici, redaktori kultúrnych rubrík printových aj internetových médií, ale tiež širšia verejnosť so záujmom o divadlo, tanec a ich reflexiu.