Skip to main content

Workshop pre mladých kritikov na jeseň v Bruseli

Vytlačiť

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (AICT/IATC) v spolupráci s festivalom FAME - Festival where Arts Meet Empowerment, ktorého prvý ročník sa uskutoční v Bruseli od 19. do 24. septembra 2022, súbežne organizuje workshop pre mladých kritikov. Festival na čele s umeleckou riaditeľkou Camille Khoury oceňuje tvorbu žien a rodových menšín a jeho cieľom je podieľať sa na vytváraní nových inkluzívnejších imaginácií.

Členovia jednotlivých národných sekcií AICT/IACT sa môžu uchádzať o miesto v jednej z dvoch pracovných skupín (francúzskej alebo anglickej), pričom každá z nich môže mať maximálne desať účastníkov. Podmienkou účasti je mať status profesionálneho kritika, vek od 18 do 35 rokov a byť schválený národnou sekciou AICT/IATC. Uchádzači majú poslať prihlášku spolu so stručným životopisom (nie dlhším ako jedna strana), dvoma alebo troma príkladmi článkov uverejnených v tlači alebo inde a odporúčacím listom od predsedu/predsedníčky sekcie AICT/IATC v príslušnej krajine. Všetky tieto dokumenty by mali byť zaslané v jednom dokumente PDF.

Je dôležité, aby prihlášku za seba poslal samotný uchádzač, nie predseda alebo predsedníčka sekcie AICT/IATC. Každý uchádzač by sa mal uistiť, že disponuje dobrými písomnými znalosťami minimálne jedného z dvoch pracovných jazykov.

Festival poskytne účastníkom workshopu ubytovanie v dvojlôžkových izbách, stravu a permanentky umožňujúce voľný vstup na všetky predstavenia (s anglickými titulkami) a na stretnutia a diskusie.

Pracovné skupiny budú moderovať Caroline Châtelet (Francúzsko) a Lucia van Heteren (Holandsko), profesionálni divadelní kritici. Prihlášky je potrebné posielať riaditeľovi workshopov, ktorým je Jean-Pierre Han na adresu jp.han@free.fr. Uzávierka prihlášok je 15. augusta 2022.