Skip to main content

Výzva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu „Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti" 33. ročníka kongresu SIBMAS

Vytlačiť

Výzva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu

Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti"

33. ročníka kongresu SIBMAS

 

Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského v spolupráci s Inštitútom poľskej kultúry Varšavskej univerzity vyzývajú na prihlasovanie príspevkov na konferenciu „Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti", ktorá sa uskutoční 2. až 5. júna 2020 v rámci 33. ročníka kongresu SIBMAS vo Varšave.

 

Témy príspevkov:


Fakty, emócie, príbehy – myšlienky a postupy naratívneho múzea.
Múzeá, archívy a knižnice ako interaktívny priestor – ako rozvíjať vzťahy s návštevníkmi, odborníkmi v oblasti múzických umení a kolektívne prispievať k otvorenej spoločnosti.
Marketing a zbierka – vývoj výstav a predstáv o knižnici alebo zbierke.
Inštitúcie divadelného dedičstva a politika pamäti – aké príbehy potrebujeme a na aký účel?
Kanonické a alternatívne prístupy k archívom a knižničným fondom o divadelnom umení.
Telo a archív – dokumentácia „neuchovateľného“ múzeami, archívmi, knižnicami alebo samotnými umelcami.
Vystúpenie minulosti/oživenie príbehu – spolupráca medzi archívmi, múzeami, knižnicami na jednej strane a umelcami na strane druhej.
Vplyv politík, politiky a konvencií na divadlo a múzické umenia, ako aj na ich zachovanie.
Ekológia v knižnici, archíve a múzeu – praktizovanie starostlivosti o Zem; ako realizovať úlohy a pomáhať zachraňovať planétu.

 

Ako prihlásiť svoj príspevok?


Príspevky musia zohľadniť jednu z navrhovaných tém a pozostávať z názvu príspevku, abstraktu do 300 slov a krátkych biografických informácií o autorovi. Môžu byť zaslané v anglickom alebo francúzskom jazyku, pričom všetky finálne prezentácie na konferenciu musia byť doručené v angličtine.

Čas povolený pre každý príspevok je maximálne 20 minút. Po ňom bude nasledovať 10-minútová diskusia.Všetky vybrané príspevky budú zverejnené v konferenčnom programe v anglickom a francúzskom jazyku a následne v týchto jazykoch publikované v zborníku.

 

Zaslaním príspevku na konferenciu autor súhlasí s tým, aby bol jeho príspevok publikovaný v tlačenej podobe v anglickom a francúzskom jazyku.

Termín na predkladanie návrhov v písomnej forme: 3. február 2020.

Oznámenie o prijatí príspevku: 14. február 2020.

 

 

Formulár žiadosti, tipy a pokyny:

www.sibmas.org/conferences/invitation/submit-a-proposition/

 

Organizátori vopred ďakujú za zdieľanie výzvy všetkým, ktorých by témy konferencie mohli zaujímať.

 

 

Preložila Zuzana Spodniaková.