Skip to main content

Vyjadrujeme solidaritu ukrajinským kolegom i celému národu

Vytlačiť

Zdieľame s Vami odkaz a slová adresované našim priateľov a kolegom z ukrajinskej sekcie IACT, ktoré dnes obdržali prezident a generálny sekretariát Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov od kolegov z ruskej sekcie IATC.

 

"Milí kolegovia a priatelia!

Sme zdesení a odsudzujeme vojenskú agresiu, ktorú táto vláda spustila proti ukrajinskému ľudu. Svoj protest vyjadrujeme všetkými dostupnými prostriedkami - manifestáciou a podpisovaním petícií proti vojne. Cítime hanbu a bezmocnosť. Buďte v bezpečí! Nech divadlo vždy zostane priestorom pre ľudskosť.

Jedným z hlavných poslaní Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov je podporovať globálnu slobodu prejavu, budovanie mostov medzi kultúrami a obhajovať slobodu vždy, keď je obmedzovaná. IATC vyzýva ruskú vládu, aby umožnila slobodné a pokojné vyjadrenie nesúhlasu v rámci svojich hraníc a aby rešpektovala hranice nezávislých národov.

Sloboda prejavu je v súčasnosti bodom stretnutia pre ľudí milujúcich slobodu na celom svete. Dôrazne vyzývame ruskú vládu, aby prestala a upustila od svojej súčasnej cesty útlaku."

 

Aj my, za slovenskú sekciu AICT, vyjadrujeme ľútosť a solidaritu ťažko skúšaným ukrajinským kolegom i celému národu. Prejavujeme tiež podporu i ruským kolegom, ktorí sa ocitli v hrozivej situácii, s ktorou sa v žiadnom prípade nedokážu stotožniť, a rovnako ako my, zásadne odsudzujú a odmietajú vojenský útok ich vlády na nezávislú Ukrajinu.