Skip to main content

Správa z celosvetového kongresu AICT-IATC

Vytlačiť

Členky výboru SC AICT Dária F. Fehérová a Zuzana Uličianska sa v októbri 2014 zúčastnili na celosvetovom kongrese Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT-IATC. Podstatnou súčasťou kongresu bolo sympózium na tému Profesia kritika v ére internetu.

Dária F. Fehérová vystúpila v druhom bloku sympózia s príspevkom Monitoring divadiel na Slovensku ako spôsob reštartovania slovenskej kritiky. Príspevok prijali účastníci veľmi pozitívne a rozvinula sa po ňom živá diskusia. Viacerí zahraniční kolegovia prejavili záujem podobný projekt naštartovať vo svojich krajinách. Na sympóziu sa zúčastnilo okolo sto hostí z celého sveta.

 

Samotný kongres sa konal 18. 10. 2014. Otvorilo sa na ňom niekoľko zásadných otázok:

1. Členstvo v AICT-IATC

Jednotlivé národné sekcie často otvárajú otázku členstva: kto môže byť členom AICT-IATC? AICT-IATC akceptuje oficiálne národné sekcie, ale aj individuálnych členov. Yun-Cheol Kim upozornil, že členom AICT-IATC sú kritici performatívnych umení, výskumníci, akademici, novinári, nie umelci. Niektoré národné sekcie so žiadosťou o členstvo požadujú zaslanie publikovaných článkov.

2. Žurnál Critical Stages má problémy s finančným zabezpečením

Doteraz fungoval na dobrovoľníckej báze pod vedením prezidenta AICT-IATC Yun-Cheol Kima, ktorý do práce zapojil svojich študentov. Ak má fungovať ako seriózna platforma, musí byť práca na ňom odmeňovaná: honoráre autorom, redakčné práce (žurnál je anglicko-francúzsky) a administrovanie webstránky. Predsedníctvo navrhlo, aby každá národná sekcia prispievala na žurnál sumou 100€ ročne – pre SC AICT by to znamenalo zvýšiť členské o 2€ ročne (pri 50 členoch).

3. Personálne zmeny

Doterajšia pokladníčka Irene Sadowska z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Vzhľadom na jej 16-ročnú dobrovoľnícku aktivitu v AICT-IATC, bola jej jednohlasne udelená funkcia čestnej pokladníčky. Za nového pokladníka bol zvolený Stéphane Gilbart.
Skončilo sa druhé a zároveň posledné volebné obdobie prezidenta Yun-Cheol Kima. Za predsedníčku AICT-IATC bola zvolená Margareta Sörenson. Za generálneho sekretára bol opäť zvolený Michel Vais.

4. Voľby do medzinárodného výboru

Uskutočnili sa aj voľby to medzinárodného výboru AICT-IATC (ExCom), ktorý bude pracovať v nasledovnom zložení: Jean-Pierre Han (Francúzsko), Tomasz Milkowski (Poľsko), Jeffrey Eric Jenkins (USA), Peng Tao (Čína), Maria Säkö (Fínsko), Mark Brown (Veľká Británia), Deepa Punjani (India), Emmanuel Samu Dandaura (Nigéria), Ivan Medenica (Srbsko)