Skip to main content

Prvá časť konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach je úspešne za nami

Vytlačiť

Dňa 15. októbra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – I. Podujatie sa konalo v rámci festivalu Nová dráma /New drama v spolupráci s Divadelným ústavom a s finančným prispením FONDU LITA. Moderátorkou podujatia bola Zuzana Uličianska, predsedníčka Slovenského centra AICT a členka výkonného výboru Medzinárodnej asociácia divadelných kritikov výbor AICT/IATC. 

K účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril ONLINE Jeffrey Jenkins – divadelný kritik a pedagóg z University of Illinois, Urbana Champaign, USA, ktorý je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC. Medzi ďalšími ONLINE účastníkmi boli Martina Pecková-Černá, Michaela Rýgrová Viktorie Schmoranzova z Institutu umění - Divadelný ústav, Praha, Ján Šimko z Divadelnej fakulty VŠMU a Ivan Buraj, umelecký šéf HaDivadlo Brno.

So živou prezentáciou v Štúdiu 12 v Bratislave vystúpili Pavel Gregor, architekt a dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Miloslav Juráni a Monika Čertezni, výskumní pracovníci Divadelného ústavu Bratislava, Katarzyna Pilarska, divadelná manažérka, prekladateľka z Divadelného ústavu Zbygniewa Raszewského z Varšavy, Michaela Mojžišová, operná kritička, vedecká pracovníčka SAV. Robert Bayer, operný kritik, hudobný publicista, Ludvik Kavin, bývalý riaditeľ Theaterbrett, Viedeň a Miroslav Ballay, divadelný teoretik, pedagóg z  Filozofickej fakulty UKF, Nitra. Záver konferencie patril scénografovi a pedagógovi Jozefovi Cillerovi zo Slovenského komorného divadla v Martine.

Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka
Foto: Jakub Čejka