Skip to main content

Prednáška Ako sa pozerať na tanec

Vytlačiť

Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii. Všetky menované ambície sa stretávajú vo vzdelávacom cykle Kriticky o kritike, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Po prednáške sa uskutoční schôdza Slovenského centra AICT.