Skip to main content

Novou predsedníčkou SC AICT sa stala Michaela Mojžišová

Vytlačiť

Voľby do nového výboru SC AICT sa uskutočnili cez platformu ElectionBuddy, ktorá bola aktívna od 19 - 23. novembra 2021. Výsledky volieb dostali členovia elektronicky a zároveň boli oznámené aj na online zhromaždení členov SC AICT, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2021 cez platformu Zoom za účasti štrnástich členov a členiek združenia.

Z 85 aktuálnych členov združenia vo voľbách hlasovalo 44, išlo teda o nadpolovičnú väčšinu – 52 % členskej základne. Do nového výboru, ktorý bude aktívny v rokoch 2021 – 2024, boli zvolené nasledovné členky: Michaela Mojžišová, Zuzana Uličianska, Diana Laciaková, Zuzana Spodniaková a Zuzana Timčíková.

O novej predsedníčke združenia rozhodol novozvolený výbor SC AICT na online stretnutí dňa 24. novembra. Stala sa ňou Michaela Mojžišová, Zuzana Uličianska bude zastávať v nasledujúcom období funkciu podpredsedníčky. Členstvo v revíznej komisii bolo ponúknuté Dagmar Inštitorisovej a Martine Daubravovej, ktoré s ponukou súhlasili.

Zhromaždenie členov sa venovalo aj vyhodnoteniu prebiehajúcich aktivít SC AICT a predstavenie plánov do nasledujúceho roka.