Skip to main content

Medzinárodná divadelná konferencia v Baku

Vytlačiť

Výzva pre členov AICT-IATC na posielanie prihlášok na medzinárodnú divadelnú konferenciu v Baku v Azerbajdžane – V Baku International Theatre Conference (BITC) organizovanej s podporou Ministerstva kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky, Národnej akadémie vied a Azerbajdžanskej únie divadelníkov.

Konferencia sa bude konať 5. – 6. novembra 2018 – “THE WORLD THEATRE PROCESS IN XXI CENTURY”.

Hlavná téma konferencie je – Filozofia divadla v 21. storočí – Koncept existencie
(Philosophy of Theatre in XXI century: the Concept of Existence).

Prihlásiť sa je možné do 1. júna 2018, zaslaním CV, fotografie do bulletinu konferecnie (jpeg, nie menšia ako 1 mb), abstraktu príspevku alebo jeho celého textu (nie viac ako 1000 slov).

Pracovný jazyk konferencie: anglický, ruský a azerbajdžančina. Všetky príspevky budú publikované v zborníku konferencie trojjazyčne.

Konferencie je možné zúčastniť sa ako prednášajúci (dĺžka príspevku 10 minút) aj ako poslucháč.

Súčasťou budú workshopy a tréningy pod vedením medzinárodne pôsobiacich osobností divadla.

Cestovné náklady do miesta konania konferencie si hradia účastníci z vlastných zdrojov.

Ministerstvo kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky hradí ubytovanie, stravovanie a mestskú dopravu počas štyroch dní a troch nocí 4. – 6. novembra 2018. Deň odchodu je 7. novembra. 2018.

The Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic will provide accommodation, meals and intercity transport

 

E-mail:                                   shaig.mincult.az@gmail.com

Mobile:                     +99450 2222441

Arts Department     +99412 4930603

Fax:                            +99412 4935605

Post address:

40, Uzeyir Hajibeyov Street

Baku AZ1000

Azerbaijan

Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic