Skip to main content

Kongres kritikov AICT/IATC sa presúva až na máj 2021

Vytlačiť

S ohľadom na celosvetový vývoj pandémie koronavírusu bolo v spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov prijaté rozhodnutie o posunutí termínu konania 30. svetového kongresu IATC/ AICT o celý rok, predbežne na 10. - 15 mája 2021. Na tento termín sa presúva aj konanie konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktorej príprava bola už vo fáze selektovania zaslaných abstraktov.

Táto situácia nás, samozrejme, veľmi mrzí, a to nielen vo vzťahu k našim zahraničným kolegom, ale aj domácim divadelníkom, ktorých prácu sme chceli prezentovať v širokom medzinárodnom kontexte. Zostáva nám veriť, že sa bratislavský kongres uskutoční v náhradnom termíne v pôvodnom rozsahu.

 

Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

 

Zuzana Uličianska, predsedníčka