Skip to main content

Konferencia Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu

Vytlačiť

Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, dnes je to skôr performatívne písanie. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové dielo vnímať. Ide o novú formu imerzného divadla, o dobrodružstvo nanovo definujúce umelecký jazyk, ktorý sa tradične delí na dramatiku a réžiu, respektíve medzi textualitu a performativitu. Do akej miery je divadelný priestor formovaný estetikou a obsahom novej drámy? Ako sa dramaturgický priestor pretavuje do performativity skutočného priestoru, ktorý Grotowski nazval „stretnutím medzi hercom a divákom“? Ako sa jednoduchý vzťah diváka s divadelným priestorom vyvinie do imerzného skúmania vesmíru javiska? Na konferencii budú prezentovať svoje príspevky významní medzinárodní odborníci, medzi nimi Benny Lim z Čínskej univerzity z Honkongu, Manabu Noda z Meiji univerzity z Tokia, riaditeľ Inštitútu Jerzyho Grotowského z Vroclavi Jarosław Fret, generálny sekretár AICT/IATC (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) Michel Vaïs, Savvas Patsalidis z Aristotelovej univerzity z Atén, ktorý je súčasne šéfredaktorom webového časopisu Critical Stages či známy dramatik a riaditeľ Medzinárodného festivalu súčasného divadla zo Šanghaja Nick Rongjun Yu. Slovensko bude zastupovať Dáša Čiripová z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. Príspevky odznejú v anglickom jazyku a budú simultánne tlmočené do slovenčiny.

Konferenciu ideovo pripravil a povedie Octavian Saiu, prezident rumunskej sekcie a zároveň asistent generálneho sekretára AICT/IATC. Organizátorom konferencie je Slovenské centrum AICT (www.aict.sk) spolu s Divadelným ústavom (www.theatre.sk) v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (www.ulib.sk). Podujatie, ktoré sa koná pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (www.aict-iatc.org), z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia (www.fpu.sk). 

Konferencia sa bude konať 11. a 12. mája 2017 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrska 11 v Bratislave. 

Viac informácií na:

https://www.aict.sk/o-nas/zorganizovane-podujatia/sucasna-drama-a-performativny-priestor-od-textu-k-imerznemu-divadlu/

http://aict-iatc.org/en/contemporary-drama-and-performative-space-from-playwriting-to-immersive-theatre-2/

http://www.novadrama.sk/program/27