Skip to main content

ITI a AICT-IATC podpísali Memorandum o porozumení

Vytlačiť

Medzinárodný divadelný inštitút – International Theatre Institute (ITI) pod vedením generálneho riaditeľa Tobiasa Bianconeho a Medzinárodné združenie divadelných kritikov –International Association of Theatre Critics (AICT-IATC) zastúpené prezidentkou AICT-IATC Margaretou Sorensenovou podpísali partnerstvo s názvom Memorandum o porozumení – Memorandum of Understanding (MoU).

Memorandum o porozumení odráža želania oboch organizácií úzko spolupracovať a je založené na cieľoch organizácií a zdôrazňuje hlavné oblasti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií. Rozšíri možnosti propagácie oboch organizácií, prinesie kongresy, konferencie, hovory, špeciálne podujatia a podobné aktivity.

Cieľom spolupráce ITI a AICT-IATC je práca pre UNESCO Convenciu pre zabezpečenie ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva (2003); Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005); štatút umelca (1980); a podporovať ciele UNESCO v oblasti umeleckého vzdelávania, ktoré sú obsiahnuté v jeho cestovnej mape pre umelecké vzdelávanie (2006) a Soulskom programe pre umelecké vzdelávanie (2010), ako aj v KULTÚRE 2030.

Po ratifikácii dokumentu MoU je AICT-IATC oprávnená používať podľa potreby značku Oficiálna partnerská organizácia ITI-UNESCO – Official Partner Organization of ITI-UNESCO
. O použitie loga UNESCO na konkrétny účel bude musieť požiadať národná komisia v krajine konania podujatia alebo organizácia UNESCO v Paríži.

Celý text Memoranda o porozumení si môžete prečítať v prílohe.