Skip to main content

Bola odovzdaná prvá z dvoch Cien SC AICT 2020 – Karolovi Horákovi

Vytlačiť

Výtvarník a výtvarný pedagóg Slavomír Capek o idei a príprave ceny pre Karola Horáka povedal: (Cenou SC AICT je vždy stolička. Stolička, na ktorej divadelný vedec sedí a vníma divadlo, na ktorej sedí a uvažuje o divadle a na ktorej sedí, keď o divadle píše.) „Najcharakteristickejšou časťou tejto stoličky je jej kruhová dispozícia. Kruh patrí k archetypálnym tvarom, v rôznych kultúrach symbolizuje dokonalosť, harmóniu či transcendentno. Keďže je však stolička venovaná Karolovi Horákovi, ktorého práca s textom sa vyznačuje programovou dekompozíciou, vychádzal som z tohto konceptu. Pokúsil som sa kruhovú časť na sedenie vizuálne „naštrbiť“ tvarovým posunom. Odrezal som približne tretinu plochy kruhu spolu s prednou ľavou podperou a spätne prilepil v niekoľkocentimetrovom posune. V pravej časti kruhu som vo vertikálnej polohe inštaloval dva menšie polkruhy, ktoré „citujú“ a zmnožujú dominantný motív kruhu. Spod ľavej strany kruhu je do priestoru dynamicky vypustený solitérny fragment polkruhu, ktorý pre zmenu „spochybňuje“ suverenitu sedacej časti. Posledným komunikujúcim príspevkom k dekonštrukcii kruhu je štvrtina kruhu naznačená v ľavom dolnom rohu operadla. Všetky dodatočne pripevnené prvky sú variáciou na tému kruhu, ktorý je tu zámerne narušovaný. Tak ako život nie je dokonalý – divadlo na to poukazuje – tak je aj pôvodne dokonalý tvar sedacej časti zámerne „narušený“ komunikáciou s fragmentarizovanými časťami kruhových tvarov rôznych polomerov. Hawk!“

 

Ďakujeme Patrikovi Čechovi za poskytnutie fotografií.

Autor fotografie: Patrik Čech
Autor fotografie: Patrik Čech
Autor fotografie: Patrik Čech
Autor fotografie: Patrik Čech