Skip to main content

30. svetový kongres Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov IATC/AICT v Bratislave - zmena dátumu konania

Vytlačiť

V spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov bolo v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu prijaté rozhodnutie, že 30. svetový kongres IATC/ AICT, ktorý sa mal konať v máji v Bratislave, vrátane konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, pôvodne plánovanej na 14. mája 2020, sú nateraz presunuté na jesenný termín, o ktorom budeme včas informovať.

 

V tejto chvíli vyslovujeme poďakovanie doterajším podporovateľom konferencie a kongresu – hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý akciu plánoval podporiť z verejných zdrojov a LITA, autorskej spoločnosti. Veríme, že ich dôveru nesklameme aj napriek sťaženej medzinárodnej aj domácej situácii.


Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

 

Zuzana Uličianska, predsedníčka
Michaela Mojžišová, podpredsedníčka