Skip to main content

Druhá časť konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach sa bude tentoraz konať iba ONLINE a v angličtine (bez prekladu) v rámci podujatí Noci divadiel už najbližšiu sobotu od 14.00 hod. Sledujte program cez stream na našej facebookovej stránke alebo sa pripojte priamo do zoomu cez nižšie uvedený link, aby ste sa mohli zapojiť prípadne aj do diskusie k tejto téme.

 

 

 

Divadelnej dramaturgičke a kultúrnej manažérke Darine Károvej bude v pondelok 4. októbra 2021 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla, ktorej partnerom je spoločnosť Gesamtkunstwerk. Udeje sa to v rámci verejnej debaty Presahy / Transcendencies, ktorá sa bude konať od 21.00 do 23.00 hod. v Štúdiu DAB v Nitre. Besedu pripravila Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Denníkom N. Diskusiu so špeciálnymi hosťami bude moderovať Oliver Rehák.

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, oznamuje pokračovanie úspešného online projektu SMARTheatre zameraného na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Už druhú fázu tejto vzdelávacej aktivity podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry má za cieľ vytvoriť priestor pre odbornú kritickú reflexiu nových publikácií v odbore divadelná veda s interdisciplinárnym presahom do blízkych umenovedných oblastí. Ide o iniciatívu vychádzajúcu z členskej základne Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), ktorá reaguje na minimálne možnosti publikovať rozsiahle analytické recenzie v divadelných a kultúrnych periodikách.

Na svojom 29. valnom zhromaždení v sobotu 16. 5. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (aict-iatc.org) vymenovala za prezidenta Jeffreyho Erica JENKINSA.