2022

2021

2020

Podporovateľom projektu bol aj Bratislavský samosprávny kraj cestou vlastnej dotačnej schémy.

2019

Podporovateľom projektu bol aj Bratislavský samosprávny kraj cestou vlastnej dotačnej schémy. 

2019

Podporovateľom projektu bol aj Bratislavský samosprávny kraj cestou vlastnej dotačnej schémy.

2018

2017

2016

2015

2014