Kontakt

Slovenské centrum AICT
P. O. BOX 339
810 00 Bratislava

centrum.aict@gmail.com

+ 421 948 012 656
predsedníčka Michaela Mojžišová

+ 421 905 854 212
podpredsedníčka Zuzana Uličianska

katkamravikova@gmail.com 
tajomníčka Katarína Mravíková

FB: https://www.facebook.com/ScAict

IČO: 31818226
DIČ: 2021860126

Bankové spojenie:
1691134255/0200

IBAN:
SK63 0200 0000 0016 9113 4255