Kontakt

Slovenské centrum AICT
P. O. BOX 339
810 00 Bratislava

centrum.aict@gmail.com

+ 421 948 012 656
(predsedníčka Michaela Mojžišová)

+ 421 905 854 212
(podpredsedníčka Zuzana Uličianska)

monika.aict@gmail.com
(tajomníčka Monika Tereková)

FB: https://www.facebook.com/ScAict

IČO: 31818226
DIČ: 2021860126

Bankové spojenie:
1691134255/0200

IBAN:
SK63 0200 0000 0016 9113 4255